MUSIC DATA SHEET

1. Dj Problem Feel Good    100 BPM (POP/TOP 40/Hip-Hop)        

Key: A Min                1st Verse: 19 seconds        

Chorus: 57 seconds        2nd Verse: 1:16

Chorus: 1:55            3rd Verse/ Breakdown: 2:14    

Last Chorus: 3:12

 

2. Pop Great            120 BPM (POP/TOP 40/Hip-Hop)    

Key: Unknown            1st Breakdown: 16 seconds    

1st Verse: 32 seconds        1st Chorus: 1:36

2nd Verse: 2:08            Last Chorus: 3:12

 

3. Another Problem Hit         110 BPM (POP/TOP40)        

Key: A Min                1st Verse: 000             

1st Breakdown: 52 seconds    1st Chorus: 1:09

2nd Verse: 1:27            2nd Breakdown: 2:37        

Last Chorus: 2:54

 

​4. Joyful                150 BPM (INTRO/HIP-HOP/SOUFUL)

Key: A# Min                1st Verse: 38 seconds

No Chorus

 

5. Pole                140 BPM (Club/Twerk/Hip-Hop)

Key: Unknown             1st Chorus: 13 seconds

1st Verse: 41 Seconds        2nd Chorus: 1:36

2nd Verse: 2:03            Last Chorus: 2:58

 

6. It's Lit                140 BPM (HIP-HOP/TWERK)

Key: Unknown            1st Breakdown: 13 seconds

1st Verse: 27 seconds        1st Chorus: 1:22

2nd Verse: 1:49            Last Chorus: 2:44

 

7. Art Problem            135.910 BPM (RNB/Hip-Hop/TOP 40)

Key: Unknown            1st Verse: 28 seconds

1st Chorus: 1:10            2nd Verse: 1:38

2nd Chorus: 2:35

 

8. Be Mine                150 BPM (RNB/TOP40/HIP-HOP)

Key: Unknown            1st Chorus: 12 seconds

1st Verse: 38 seconds        1st Verse Breakdown: 1:04

2nd Verse: 1:55            2nd Verse: 2:20

3rd: 2:46

 

9. Go Time                155 BPM (HIP-HOP)

Key: Unknown            1st Verse: 24 seconds

1st Breakdown: 49 seconds    1st Chorus: 1:14

2nd Verse: 1:39            2nd Chorus: 2:28

 

10. Where You From        150 BPM (HIP-HOP/TRAP)

Key: G# Min                1st Chorus: 000

1st Verse: 25 seconds        2nd Chorus: 1:16

2nd Verse: 1:42            3rd Chorus: 2:33

​11. You Got Me            140 BPM (TOP 40/RNB/HipHop)

Key: A                 1st Verse: 27 seconds

1st Breakdown: 54 seconds    1st Chorus: 1:22            

2nd Verse: 1:49            2nd Breakdown: 2:17        

3rd Chorus: 2:44            Bridge: 3:12    

Last Chorus: 3:25
 

12. Chill                 180 BPM (RNB/Top40/HipHop)

Key: D#                1st Verse: 21 seconds

1st Breakdown: 42 seconds    1st: Chorus: 1:04

2nd: Verse: 1:25            2nd Brakdown: 1:46

2nd: Chorus: 2:08            3rd Verse: 2:29

Last Chorus: 2:50            Final Breakdown: 3:54

 

13. Future                 140 BPM (Club/HipHop/Twerk)

Key: C#                1st Verse: 15 seconds

1st Breakdown: 41 seconds    1st Chorus: 1:08

2nd Verse: 1:36            2nd Breakdown: 2:03

2nd: Chorus: 2:30 

 

14. Problem             144 BPM (Trap/HipHop)

Key: Unknown            1st: Verse: 13 seconds        

1st Breakdown: 1:00        1st Chorus: 1:20            

2nd Verse: 1:33            2nd Breakdown: 2:20        

Last Chorus: 2:40

 

15. Tell Me                135 BPM (HIPHOP/RnB/Top40)

Key: Unknown            1st Verse: 14 seconds

1st Breakdown: 42 seconds    1st Chorus: 1:11

2nd Verse: 1:39            2nd Breakdown: 2:08

Last Chorus: 2:36

 

16. Text                 140 BPM (HipHop/Rnb/Top40)

Key: Unknown            1st Chorus: 13 seconds:        

1st Verse: 27 seconds:        1st Breakdown: 54 seconds    

2nd Chorus: 1:22            2nd Verse: 1:49            

2nd Breakdown: 2:17        3rd Chorus: 2:44            

Final Breakdown: 3:12